yugomuzej ©

Home * YugoMuseum Expo * Sharks Gallery

*000011:CK

7000x2000x2500cm,1999.

(eksponat na otvorenom prostoru)

Zgrada CK podignuta na kameni postament (postament izradjen od ostataka svih razrusenih spomenika i memorijalnih kompleksa na teritoriji bivse SFRJ)vecita vatra: na frekvenciji 92,5, preko antene na vrhu zgrade, radio talasima, emituje se pesma "Ko drukcije kaze taj klevece i laze" (izvodjac: Colegim Musicum), neprekidno.

Donator: Direkcija za obnovu i izgradnju SRJCK